Sprawdź swoją gotowość na BREXIT

21.12.2020

Wielka Brytania nie jest członkiem Unii Europejskiej, a okres przejściowy kończy się wraz z końcem roku. Od 01 stycznia 2021 firmy handlowe jak i przewoźnicy, chcąc kontynuować swoją obecność na wyspach będą zmuszeni dostosować się do zmian prawnych. Dotychczasowa wymiana handlowa, odbywająca się w tzw. ‘’okresie przejściowym’’ nie wymagała szczególnych zmian w sposobie organizowania przewozów. Po nowym roku sytuacja ulegnie zmianie.

Zmiany związane z BREXIT wprowadzają nowe obostrzenia i obowiązki dotyczące:

 • Wymaganych dokumentów
 • Zmiany organizacji ruchu drogowego w rejonie portów
 • Procedur kontroli granicznej
 • Obowiązków przewoźnika / kierowcy

 

Informacje podstawowe

Wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej nie oznacza, że przestaną tak obowiązywać umowy międzynarodowe. dalszym ciągu zastosowanie będą miały przepisy konwencji CMR, zatem podstawowym dokumentem przewozowym w relacjach do i z Wielkiej Brytanii będzie list CMR. Podobnie w przypadku międzynarodowych umów ATP i AETR – one również będą dalej obowiązywać.

W trakcie rozmów również ustalono iż, kabotaże na terenie GB będzie można wykonywać na dotychczasowych zasadach.

Kierowca chcąc przekroczyć granicę będzie musiał posiadać dowód osobisty lub paszport. Należy podkreślić iż po 01.10.2021 jedynym dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy z Wielką Brytanią będzie paszport. W pojeździe musi być również dowód ubezpieczenia pojazdu i naczepy (zielona karta również będzie uznawana)

Honorowane również będą dotychczasowe licencje wydane przez kraje, w których przewoźnik ma swoją siedzibę, jak również kierowca musi mieć zawsze w pojeździe kopię licencji wspólnotowej.

Mając na uwadze, że Wielka Brytania nie jest krajem członkowskim, przy przygotowaniu się do zmian, warto sprawdzić zakres terytorialny Ubezpieczenia OCP, w szczególności czy zapisy nie wykluczają krajów niebędących członkiem Unii Europejskiej. Zapisy w polisach będą ograniczać zakres ochrony, bo zwykle są nimi objęte przewozy kabotażowe na terenie krajów UE (a Wielka Brytania już takim nie będzie). Można jedynie przypuszczać iż do końca trwania obecnych polis, zakłady powinny  przyjmować, że polisa obejmuje również Wielką Brytanię.

W przypadku zawierania nowych polis ubezpieczenia, których okres rozpoczyna się po 1 stycznia 2021,  należy zadbać o prawidłowy zapis dotyczący zakresu terytorialnego, włączając  Wielką  Brytanię.

Procedury i dokumenty celne

Istnieją cztery procedury, gdzie  przypadku każdej z nich, niezbędna będzie deklaracja bezpieczeństwa i ochrony, którą należy złożyć na określoną liczbę godzin przed wjazdem lub wyjazdem do Wielkiej Brytanii

 • Prenotyfikacja
 • Wspólna procedura tranzytowa (CTC)
 • Procedura odprawy czasowej (ATA)
 • Procedura TIR (Transport Internationaux Routiers)

 

(EXS) – wywozowa deklaracja skrócona, którą przewoźnik ma obowiązek przedłożyć organowi celnemu kraju, z którego towar jest wywożony. W przypadku towarów wywożonych z Wielkiej Brytanii informacje zawarte w EXS są połączone ze zgłoszeniem wywozowym, które jest zgłoszeniem celnym:

(ENS) – przywozowa deklaracja skrócona, którą przewoźnik ma obowiązek przedłożyć organowi celnemu kraju, do którego towar jest wwożony. Ze względu na pandemię COVID-19, do dnia 30.06.2021 deklaracje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony towarów nie będą wymagane dla ładunków przewożonych z UE do Wielkiej Brytanii.

Relacja EKSPORT na teren Wielkiej Brytanii:

WJAZD do GB – Prenotyfikacja
Kierowca musi:

 • zweryfikować dopełnienie unijnych procedur wywozu towarów przez przedsiębiorcę:
 • zweryfikować dopełnienie wymogów Wielkiej Brytanii w zakresie przywozu;
 • zweryfikować poprawność deklaracji ENS;
 • posiadać dowód zgłoszenia celnego w UE oraz w GB w postaci:
  • numeru MRN (brytyjski numer wjazdu)
  • lub numeru EORI przedsiębiorcy, jeśli deklarację zgłasza importer z Wielkiej Brytanii
  • unijnego numeru MRN zgłoszenia wywozowego

 

WJAZD do GB – Wspólna procedura tranzytowa (CTC)
Kierowca musi:

 • otrzymać od nadawcy dokument TAD, z informacją iż przewóz towarów został zwolniony z procedury tranzytowej przez nadawcę;
 • otrzymać numer LRN lub dokument TAD, z informacją iż przewóz nie został zwolniony z procedury tranzytowej przez nadawcę. Tym samym należy przedstawić towar do kontroli granicznej w państwie UE w wyznaczonym urzędzie;
 • po przyjeździe do GB firmy transportowe muszą stosować proces oparty na dokumentach papierowych lub zastosować serwis do obsługi przewozu samochodami ciężarowymi GVMS.

 

WJAZD do GB – Procedura odprawy czasowej (ATA)

 • przed opuszczeniem UE kierowca musi uzyskać od przedsiębiorcy karnet ATA;
 • na granicy z UE kierowca musi okazać karnet ATA, a także upewnić się, że został on podstemplowany przez organy celne UE;
 • na granicy z GB kierowca musi postępować według lokalnych procedur portowych dotyczących okazania karnetu ATA.

 

WJAZD do GB – Procedura TIR
Przewoźnik powinien:

 • przekazać kierowcy karnet TIR;
 • dopilnować dopełnienia formalności w systemie NCTS przez nadawcę;
 • dopilnować przekazania kierowcy informacji dotyczących przedstawienia towaru oraz karnetu TIR organom celnym.
 • na granicy z UE, okazać karnet TIR i upewnić się, że został podstemplowany;
 • na granicy z GB stosować się do lokalnych procedur okazania karnetu TIR;
 • po zakończeniu transportu zwrócić karnet TIR do swojego biura.

 

Relacja IMPORT z terenu Wielkiej Brytanii:

WYJAZD z GB – Prenotyfikacja

 • kierowca oczekuje na informację od eksportera o otrzymaniu statusu P2P (pozwolenie na kontynuację jazdy);
 • kierowca musi posiadać komplet dokumentów w postaci zgłoszenia celnego, deklaracji EXS oraz dokumentacji przywozowej UE.

 

WYJAZD z GB – Wspólna procedura tranzytowa (CTC)
Kierowca musi:

 • otrzymać od nadawcy dokument TAD, z informacją iż przewóz towarów został zwolniony z procedury tranzytowej przez nadawcę;
 • otrzymać numer LRN lub dokument TAD, z informacją iż przewóz nie został zwolniony z procedury tranzytowej przez nadawcę. Tym samym należy przedstawić towar do kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii  w wyznaczonym urzędzie;
 • pokazać TAD w docelowym urzędzie w UE

 

WYJAZD z GB – Procedura odprawy czasowej (ATA)
Kierowca musi:

 • uzyskać karnet ATA;
 • przekazać karnet oraz towar do organów kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii;
 • okazać TAD w odpowiednim urzędzie w UE;
 • okazać karnet ATA oraz upewnić się, że został podstemplowany przez organy celne UE;
 • przekazać karnet ATA odbiorcy towarów.

 

Procedura TIR
Przewoźnik powinien:

 • przekazać kierowcy karnet TIR;
 • dopilnować dopełnienia formalności w systemie NCTS przez przedsiębiorcę
 • dopilnować przekazania kierowcy informacji dotyczących przedstawienia towaru oraz karnetu TIR organom celnym.
 • na granicy z UE okazać karnet TIR oraz upewnić się, że został on podstemplowany;
 • po zakończeniu przejazdu zwrócić karnet TIR do swojego biura.

 

Zgłaszanie pojazdu

Kierowcy opuszczający Wielką Brytanię przez Dover lub Eurotunel mają obowiązek korzystać z sytemu „Check an HGV” w celu uzyskania pozwolenia o nazwie „Kent Access Permit” zanim rozpoczną przejazd przez hrabstwo Kent. Zezwolenie jest ważne 24 godziny, niestety jego brak jest karany mandatem w wysokości 300 funtów.

Na odpowiedniej stronie  (https://www.gov.uk/check-hgv-border)  wystarczy podać takie informacje jak:

 • datę wyjazdu
 • numer zgłoszenia wywozowe (MRN)
 • Dokument TAD
 • dane odnośnie karnetu ATA/lub TIR
 • deklarację w przypadku towarów specjalnych
 • numer rejestracyjny pojazdu

 

Jak się przygotować na BREXIT

W trakcie rozmów dotyczących BREXIT często mieliśmy okazję słyszeć: „dopóki wszystko nie jest ustalone to nie jest nic ustalone”. Powyższe regulacje są w ciągłej modyfikacji i ich status może ulec zmianie. Zatem chcąc nadal realizować przewozy do i z Wielkiej Brytanii, należy na bieżąco śledzić zmiany dotyczące procedur i regulacji związanych z przekraczaniem granicy UE z Wielką Brytanią (www.gov.uk). Niezbędne może się okazać wsparcie prawnika, który w razie pojawiających się trudności wskaże sposób postępowania.

 1. sprawdzić czy dokumenty firmy, kierowcy oraz zakresy ubezpieczeń są zgodne z wytycznymi;
 2. przekazać kierowcy niezbędne informacje dotyczące obowiązków przewoźnika/kierowcy w trakcie realizacji przewozu;
 3. podejmując zlecenie – ustalić według jakiej procedury będzie odbywał się przewóz, dzięki czemu przewoźnik/kierowca będzie wiedział jakie dokumenty będą wymagane, oraz jak je wykorzystać;
 4. realizować przewóz zgodnie wskazówkami opisanymi powyżej.