Przewozy chłodnicze nie dla każdego

04.12.2019

Chłodniczy transport produktów spożywczych jest jednym z istotniejszych rodzajów przewozu zważywszy na to, że pod tym pojęciem kryje się głównie przewóz produktów żywnościowych potrzebnych do życia i prawidłowego funkcjonowania każdemu człowiekowi. Transport w temperaturze kontrolowanej ma oczywiście za zadanie dostarczenie produktów do spożycia w stanie bezpiecznym dla zdrowia ludzkiego. Ważnym jest, by odbywał się on zgodnie z przepisami, których przestrzeganie ma zapewnić dowóz żywności bez uszkodzeń i zakażeń, oraz zminimalizować skutki czynników wpływających na ładunek podczas wszystkich prac ładunkowych, magazynowych oraz przewozowych. Przewóz artykułów żywnościowych, a w szczególności świeże produkty, takie jak: owoce, warzywa, mięso, ryby, artykuły mleczne są szczególnie wrażliwe na warunki transportu. Poddane działaniu zbyt wysokiej lub niskiej temperatury, zbyt dużej lub małej wilgotności powietrza tracą znacznie na swej jakości. Ważne jest , aby osoby zajmujące się transportem w temperaturze kontrolowanej mieli wiedzę i doświadczenie.

Przewoźnicy, kierowcy, zobowiązani są do kontroli temperatury w skrzyni ładunkowej w trakcie wykonywania przewozu, co umożliwiają im zamontowane w pojazdach urządzenia rejestrujące wartości temperatur podczas przewozu oraz wyposażone w opcję wydruku, tzw. termografy.

Zarówno produkty rolne, warzywa owoce, jak również mięso, ryby i owoce morza charakteryzują się krótkim terminem przydatności, co znacznie ogranicza możliwości utrzymywania zapasów. Jest to nie lada wyzwanie dla planistów. Zamówienia dokonywane są na podstawie prognoz opartych na danych historycznych, które są korygowane o aktualny poziom sprzedaży i mimo to zawsze pojawia się problem niedoborów  lub nadwyżek. Żadna z sytuacji nie jest pożądana, z jednej strony utracone korzyści a z drugiej koszty magazynowania.

Specjalistyczne środki transportu oraz infrastruktura

W procesie organizacji dostaw, od miejsca produkcji na półkę sklepową wykorzystywane są specjalne opakowania, pojazdy oraz terminale przeładunkowe i magazyny. Na długich odcinkach między-kontynentalnych do transportu stosowane są kontenery chłodnicze przemieszczane na pokładach statków czy samolotów. Na lądzie wykorzystywane są pojazdy wyposażone w izotermiczną zabudowę z agregatem chłodniczym.

Produkty przewożone w  temperaturze kontrolowanej wymagają aby na każdym etapie monitorować prawidłowość ich przemieszczenia. W tym celu stosowane są specjalne rejestratory temperatury, a wyposażone dodatkowo w moduł GPS mogą wysyłać komunikaty w przypadku niezgodności, pozwalając na szybka reakcję. Rejestrator usytuowany wraz z ładunkiem pozwala monitorować temperaturę nie tylko w czasie przewozu, ale również w trakcie operacji przeładunkowych jak i magazynowania.

Zanim jednak cały sprzęt i urządzenia zaczną realizować swoje działania, produkt musi zostać przygotowany do przewozu zgodnie z wymogami dotyczącymi pakowania żywności.

Spedytor na straży

W celu poprawnego i efektywnego przeprowadzenia przewozu, firmy muszą wdrożyć, odpowiednie systemy zarządzania zapewniające nadzór na bezpieczeństwem funkcjonowania procesu.

W trakcie realizacji transportu występują punkty kontrolne, które mają duży wpływ na prawidłowe wykonanie dostaw. W tym procesie bardzo ważną rolę odgrywa spedytor.

Problemem, z jakim najczęściej mierzą się spedytorzy zajmujący się transportem chłodniczym,  to: nieelastyczne godziny dostaw, dostawy niezgodne z ustalonym harmonogramem, dostawy nie zgodne z zamówieniem, brak odpowiedniej świadomości kierowców w zakresie przewożonych produktów.

Spedytor posiadający odpowiednią wiedzą i umiejętności zwróci uwagę kierowcy i wymusi prawidłowy sposób postępowania w miejscu załadunku i rozładunku. Ponieważ wspomniane czynności odbywają się w różnych godzinach i mogą trwać dłużej niż wcześniej zaplanowane, dyspozycyjność 24/7 jest czymś oczywistym. Dodatkowo transport produktów rolnych obarczony jest ryzykiem zwrotów ze względów jakościowych, co utrudnia planowanie dalszej dyspozycji pojazdu. Sam proces przyjęcia towaru, jego oceny może być zaskakujący i trudny do przewidzenia.

Konieczność zmiany miejsca czy terminu rozładunku, skłania spedytora do zmian wcześniej zaplanowanych, kolejnych, dyspozycji pojazdu. Dzieje się to najczęściej w najmniej odpowiednim momencie, zmuszając do pracy do późnych godzin wieczornych.

Duży wpływ na skuteczność spedytora ma wypracowane zaufanie pomiędzy podwykonawcami, zbudowane w trakcie realizacji wcześniejszych projektów i zleceń. Zaufanie i wzajemne zrozumienie jest kluczem do powodzenia.